Pazarlama Sektörü ve Pazarlamanın Mantığı

0
329

Pazarlama, bir işletmenin yürütmekte olduğu faaliyetlerini maddi kara dönüştürme isteğiyle yürüttüğü sürece verilen isimdir. Bu faaliyetlerin içerisinde ürün de olabileceği gibi hizmette olabilmektedir. Pazarlama stratejisi ise üretimden dağıtıma, dağıtımdan ise en son tüketiciye teslim edilmesine kadar süregelen stratejidir.

Bir işletmenin temel fonksiyonunun ne olduğunu soracak olursanız bunun kesinlikle pazarlama olduğunu söyleyebiliriz. İşletmenin içerisindeki tüm departmanlar ise doğrudan ya da dolaylı olarak pazarlamaya hizmet etmektedir. İngilizcede marketing pazarlama anlamına gelir.

-Pazarlama Süreci Nasıl İşler?

Pazarlama süreci, her bölümde hemen hemen aynı işler.  Fakat bugün pazarlama teknikleri birbirinden farklı olduğu için bu süreç keskin sınırlarla çizilemez. Pazarlama süreci kimi pazarlama uzmanlarına göre dört farklı süreçten oluşurken, kimi uzmanlara göre ise beş farklı süreçten oluşuyor. Nitekim bu teknikler birbirini izlediği için aslına bakıldığında bir bütün, temellerine bakıldığı zaman ayrı faktörler olarak görülebilir.

Bir ürün pazarlanırken, arz-talep gözden çıkarılmamalıdır. Çünkü talep edilmeyen, gereksinim duyulmayan hiçbir ürün en iyi pazarlama stratejilerinde bile satılamaz. Bunun tam tersinin mümkün olması oldukça düşük bir ihtimaldir.

-Pazarlama Süreci Hangi Aşamalardan Oluşur?

Pazarlama süreci aşamaları birbirini doğru takip ederse olumlu sonuçlar elde edilir. Bir ürünü tüketiciye tanıtmadan, o ürünün satışını gerçekleştiremezsiniz. Pazarlama sürecini takip eden aşamalardan bahsedecek olursak;

  • Araştırma: Araştırma süreci, pazar ile ilgili tüm fırsatların ortaya konulduğu, belli bir plana oturtulduğu, piyasadaki benzer ürünlerle kıyaslandığı, fiyat tahlillerinin yapıldığı süreçtir. Bu benzer araştırmalar ürünün piyasaya çok daha iyi sunulmasını ve benzerlerinden ayrılarak farkındalık yaratmasını sağlar.
  • Hedefleme süreci: Hedefleme sürecinde ürün konumlandırılır. Hedef kitlenin kim olduğu, kime hitap ettiği belirlenerek bu analizler uygulamaya konulur. Bu süreç içinde işleyen konumlandırma çalışmasının ürünün avantajlarını ortaya koyarak, ne kadar farklı olduğunu tüketiciye kabul ettirmesi oldukça büyük bir avantajdır.
  • Taktik Pazarlama Süreci: Taktik süreci bir nevi değerlendirme sürecidir. Ürün, tutundurma aşamaları, fiyat ve dağıtım değerlendirilerek, bu aşamada ürünün hangi renk ve modelde olacağı, yapısı ve kalitesi belirlenmektedir. Hangi kesime hitap ediyorsa o faktörlere bağlı kalınarak fiyat biçilmektedir. En son aşamada üretildiği süreçten tüketimine dek ürün akışı planlanarak, reklam aracılığıyla tanıtılır. Bu süreç tutundurma çalışmalarının gerçekleşmesiyle sona erecektir.
  • Kontrol: Kontrol aşamasında alanında uzman kişiler tarafından geri bildirimler ve gelen raporlar değerlendirilmektedir. Pazarlama stratejileri nasıl geliştirilir sorusunun yanıtı kontrol aşamasında bulunabilir. Ürünlerden elde edilen potansiyel ve kar gibi unsurlar irdelenir ve pazarlama stratejileri işe yaradığı ölçüde devam ettirilir.

-Pazarlamanın Amacı Nedir?

  • Pazarlamanın amacı yalnızca satış yapmak değil aynı zamanda firma ve ürün olarak ön plana çıkmaktır.
  • İnternet dünyasının geliştiği bu çağda, herhangi bir ürün pazarlamasında etkili bir reklamla geniş kitlelere ulaşılabilir.
  • Öncelikle ürün pazarlama taktiklerinin etkili uygulanması gerekir. Pazarlamanın amacı ürün pazarının gelir ve gider dengesini sağlamaktır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here